Vocalzone Adult ( Yetişkin ) Spray, Vocalzone Kids ( Çocuk ) Spray

Faranjit

Farenjit belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi
Farenjit Nedir? Farenjit Nedenleri ve Tedavisi

Boğaz ağrısı ve iltihaplanma ile karakterize edilen, genellikle bir semptom olarak tanımlanan bir durumdur. Belirtileri ve tedavisi arasında soğuk algınlığı, grip, bakteriyel enfeksiyonlar ve streptococcus bakterisi enfeksiyonu bulunmaktadır. Farenjitin ortaya çıkmasına katkıda bulunan diğer etmenler ise şunlardır:

 • Sigara ve Alkol Kullanımı: Sigara ve alkol tüketimi, boğazın tahriş olmasına ve farenjit riskinin artmasına yol açar.
 • Kuru ve Kirli Hava: Kuru hava, boğazın kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Aynı şekilde, kirli hava da boğaz iltihabını tetikleyebilir.

Farenjit belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak, tedavi sürecinde size yardımcı olacaktır. Farenjitin bazı türleri birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşebilir. Ancak, bazı durumlarda, özellikle bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan farenjitlerde, komplikasyonları önlemek ve hızlı iyileşme sağlamak için antibiyotik tedavisi gerekir. Farenjitin kesin teşhisi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme ve öneriler önemlidir. Bu nedenle, farenjit semptomları uzun sürerse veya şiddetlenirse bir sağlık uzmanına danışmak en iyisidir.

Farenjit Nedir?

Farenjit belirtilerini anlamak için, farenksin (boğazın arka kısmı) iltihaplanması sonucunda meydana gelen ve genellikle boğaz ağrısı ile kendini gösteren bir durum olduğunu bilmek gerekir. Bu yüzden, farenjit bir hastalıktan ziyade bir semptom olarak tanımlanır. Farenjit nedenleri ve tedavisi farklılık gösterebilir. Farenjitin en yaygın nedenleri şunlardır:

 • Soğuk Algınlığı ve Grip: Her ikisi de viral enfeksiyonlar olup, farenjitin en sık rastlanan nedenlerindendir.
 • Streptococcus Bakterisi: Bu bakteri strep boğazı olarak bilinen bir enfeksiyon türüne sebep olur ve farenjitin yaygın bakteriyel bir nedenidir.
 • Mononükleoz (Mono): Mononükleoz, EBV (Epstein-Barr Virüsü) tarafından sebep olunan viral bir enfeksiyondur. Genellikle boğaz ağrısı ile karakterize edilir.

Farenjit belirtileri ve tedavisi, altında yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Viral kaynaklı farenjitler genellikle kendiliğinden geçerken, bakteriyel kaynaklı farenjitler antibiyotik tedavisi gerektirebilmektedir. Farenjitin nedeni ve en uygun tedavi yöntemini belirlemek için tıbbi değerlendirme ve öneriler önemlidir. Bu nedenle, farenjit semptomları uzun sürerse veya şiddetlenirse bir sağlık uzmanına danışmak en iyisidir.

Farenjit Çeşitleri
Akut ve Kronik Farenjit Nedir?

Akut farenjit, oldukça yaygın bir durum olup genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidir. Çeşitli diğer hastalıklarla birlikte görülebilir. Bu durum, burun, boğaz veya tükürük yoluyla kolayca bulaşabilir. Genellikle iki ana tipe ayrılır: Kırmızı farenjit ve beyaz boğaz ağrısı. Akut farenjit, soğuk mevsimlerde daha sık görülen bir hastalıktır.

Doktorlar akut farenjit teşhisi koyarken aşağıdaki semptomları göz önünde bulundururlar:

 • Sistemik Semptomlar: Üşüme, titreme gibi semptomlarla birlikte vücut ağrıları. Bu, genellikle viral kaynaklı farenjitte görülmektedir.
 • Ateş: Yüksek veya düşük ateş, enfeksiyonun bir belirtisi olabilir.
 • Kuru Dudaklar ve Kirli Dil: Bunlar, özellikle bakteriyel kaynaklı boğaz ağrısında görülür.
 • Boğazda Yanma Hissi ve Yutkunurken Ağrı: Boğazın tahriş olması ve yutkunma güçlüğü.
 • Öksürük: Başlangıçta kuru öksürük, daha sonra ise balgamla birlikte seyreder.
 • Ses Kısıklığı: İltihabın gırtlaktan aşağı yayılması sonucu ses kısıklığı oluşabilir.

Farenjit belirtileri ve tedavisi, akut farenjitte farklı olabilir. Akut farenjitin tedavisi, altta yatan nedenine göre değişiklik gösterir. Viral kaynaklı farenjit genellikle kendiliğinden iyileşirken, bakteriyel farenjit antibiyotik tedavisi gerektirir. Her durumda, semptomların şiddeti ve süresi göz önünde bulundurularak tıbbi değerlendirme ve tedavi yapılmalıdır. Farenjit semptomları ciddiyse veya uzun süre devam ediyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Kronik Farenjit

Farenksin uzun süreli iltihaplanması durumudur ve genellikle rinit, kronik sinüzit, kronik larenjit ve trakeobronşit gibi diğer kronik üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla ilişkilidir. Kronik farenjit, çeşitli formlarda görülebilmektedir:

 • Eksüdatif Farenjit: Bu tip farenjitte boğazda mukus veya irin birikimi olur.
 • Hipertrofik Farenjit: Boğaz dokularının anormal büyümesi veya kalınlaşması ile karakterizedir.
 • Atrofik Farenjit: Bu durumda, boğaz dokuları incelir ve zayıflar.

Farenjit belirtileri ve tedavisi, kronik farenjitte daha karmaşık olabilir. Kronik farenjitin ana nedenleri arasında kronik rinosinüzit ve özellikle posterior sinüzit bulunmaktadır. Ayrıca, toz, kireç tozu, kimyasal buharlar, çimento tozu, tütün ve alkol gibi tahriş edici maddelere sürekli maruz kalmak da kronik farenjite katkıda bulunabilir. Lokal olmayan diğer nedenler arasında alerji, eklem organlarındaki sorunlar, karaciğer yetmezliği ve diyabet gibi sistemik hastalıklar da yer alır.

Kronik farenjitin tipik semptomları şunları içerir:

 • Boğazda yanma, kuruluk, kaşıntı ve tıkanıklık hissi, özellikle sabahları.
 • Sıklıkla balgamı gevşetmek ve boğazını temizlemek için öksürme ihtiyacı.
 • Yutkunurken rahatsızlık ve ağrı hissi.
 • Öksürük ve boğaz ağrısı.
 • Ses kısıklığı veya donuk ses.
 • Alkol, sigara kullanımı veya aşırı konuşma alışkanlıkları olan kişilerde bu belirtilerin artması.

Farenjit belirtileri ve tedavisi, kronik farenjit teşhisi ve tedavisinde altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir ve genellikle kapsamlı bir tıbbi değerlendirme gerektirir. Bu semptomlar devam ederse veya şiddetlenirse, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Uygun tedavi, hastanın yaşam kalitesini artırmaya ve rahatsızlığın neden olduğu semptomları hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Farenjit Neden Olur?

Farenjit, çeşitli viral ve bakteriyel etmenler tarafından tetiklenir. Bu etmenler arasında şunlar bulunur:

 • Kızamık: Özellikle çocukluk çağında görülen viral bir enfeksiyon.
 • Adenovirüs: Soğuk algınlığının yaygın nedenlerinden biri.
 • Su Çiçeği: Çoğunlukla çocuklarda görülen viral bir hastalık.
 • Krup: Özellikle çocuklarda görülen, havlar tarzda öksürükle kendini gösteren bir durum.
 • Boğmaca: Şiddetli ve karakteristik öksürüğü olan, bulaşıcı bir bakteriyel hastalık.
 • A Grubu Streptokok: Strep boğaz olarak bilinen bakteriyel enfeksiyonun yaygın nedeni.

Viral enfeksiyonlar, boğaz ağrısının en sık görülen nedenleridir ve genellikle soğuk algınlığı, grip veya mononükleoz gibi durumlarla ilişkilidir. Viral enfeksiyonlar antibiyotiklere yanıt vermez; tedavi genellikle semptomları hafifletmeye yöneliktir.

Farenjit belirtileri ve tedavisi, bakteriyel farenjitte farklıdır ve antibiyotik tedavisi gerektirir. Bakteriyel farenjitin en sık rastlanan nedeni A grubu streptokok bakterileridir. Daha nadir görülen bakteriyel nedenler arasında gonore, klamidya ve corynebacterium yer alır. Bu durumların doğru teşhisi ve tedavisi için tıbbi değerlendirme önemlidir. Bakteriyel enfeksiyonlar belirlendiğinde, uygun antibiyotik tedavisi hastanın durumuna göre belirlenecektir.

Akut Farenjit Nedenleri

Akut farenjit, genellikle enfeksiyöz süreçler sonucu oluşan bir durumdur ve çoğu zaman viral veya bakteriyel etkenlerle ilişkilidir. Farenjitin nedenleri ve görülme sıklığı şu şekilde özetlenebilir:

 • Viral Nedenler: Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde farenjit vakalarının yaklaşık %80 ila %90’ı virüsler tarafından kaynaklanır. Bu virüsler arasında soğuk algınlığı ve gribe neden olan Rhinovirus, Coronavirus, Adenovirus ve Influenzavirus bulunmaktadır.
 • Tipik Viral Enfeksiyonlar: Bazı virüsler enfeksiyöz mononükleoz (Epstein-Barr virüsü veya sitomegalovirüs), herpangina ve el-ayak-ağız hastalığı (Coxsackie A virüsü) veya herpes gingivostomatit (herpes virüsü) gibi özgün hastalıklara neden olur.
 • Bakteriyel Farenjit: En yaygın bakteriyel farenjit nedeni A grubu streptokoklardır. Bakteriyel enfeksiyonlar genellikle antibiyotik tedavisine yanıt verir.
 • Mantar Kaynaklı Farenjit: Mantarlar tarafından neden olunan farenjit durumları nadirdir. Ancak kanser, organ nakli veya AIDS tedavisi gören, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda görülebilir.

Akut farenjitin teşhisi ve tedavisi, semptomların şiddeti ve süresi, hastanın genel sağlık durumu ve altta yatan nedenlere göre değişiklik gösterir. Özellikle semptomlar şiddetliyse veya birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa, tıbbi değerlendirme ve tedavi önemlidir. Viral kaynaklı farenjitler genellikle kendiliğinden iyileşirken, bakteriyel kaynaklı farenjitler uygun antibiyotik tedavisi gerektirir.

Kronik Farenjit Nedenleri

Kronik farenjit, çeşitli faktörlerin birleşimi sonucu oluşan karmaşık bir durumdur ve spesifik bir nedeni genellikle yoktur. Bu durumun ortaya çıkmasına katkıda bulunan etmenler şunlardır;

 • Çevresel Faktörler: Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları, çevresel kuruluk ve dış tahriş edici maddelere (örneğin toz, duman) maruz kalmak, kronik farenjitin gelişimine zemin hazırlar.
 • Nazal Vazokonstriktörlerin veya Tütünün Kötüye Kullanımı: Burun spreyleri gibi nazal vazokonstriktörlerin veya tütün ürünlerinin aşırı veya yanlış kullanımı, boğaz dokularını tahriş edebilmektedir.
 • Ağız Solunumu: Burun tıkanıklığı veya diğer nedenlerle ağızdan nefes almak, boğazın kurumasına ve tahriş olmasına yol açar.
 • Hormonal Bozukluklar: Menopoz, hipotiroidizm gibi hormonal değişiklikler veya bozukluklar, mukozanın yapısını etkileyebilir.
 • Cerrahi Müdahaleler: Özellikle bademciklerin alınması gibi cerrahi müdahaleler, farengeal mukozanın yapısını değiştirebilmektedir.
 • Yaşlanma: Yaşlanma süreci, mukozanın doğal yapısını ve direncini etkileyebilmektedir.

Kronik farenjit durumunda, farengeal mukozada yapısal zayıflıklar gözlemlenir. Bu durumun tedavisi, altta yatan nedenlere göre değişebilir ve genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, çevresel faktörlerin düzeltilmesi ve semptomatik tedavileri içermektedir. Kronik farenjit semptomları devam ederse veya şiddetlenirse, bir sağlık uzmanına danışmak en iyisidir. Uygun tedavi, hastanın yaşam kalitesini artırmaya ve rahatsızlığın neden olduğu semptomları hafifletmeye yardımcı olur.

Farenjit Belirtileri Nedir?

Farenjitin kuluçka süresi, genellikle iki ila beş gün arasında değişir. Farenjite eşlik eden semptomlar, altta yatan sebebe göre farklılık gösterebilir. Soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonların yanı sıra, mononükleoz (öpücük hastalığı) gibi diğer durumlar da farenjite yol açabilmektedir. Bu durumlarla ilişkili semptomlar şu şekilde özetlenebilir:

Soğuk Algınlığı veya Grip ile İlişkili Semptomlar:

 • Hapşırma
 • Burun akıntısı
 • Baş ağrısı
 • Öksürük
 • Yorgunluk
 • Vücut ağrıları
 • Üşüme
 • Ateş (Soğuk algınlığında genellikle düşük dereceli; gripte ise yüksek dereceli ateş olabilmektedir.)

Mononükleoz ile İlişkili Semptomlar:

 • Şişmiş lenf düğümleri
 • Şiddetli yorgunluk
 • Ateş
 • Kas ağrıları
 • Genel halsizlik
 • İştah kaybı
 • Deride kızarıklık

Bu semptomlar, özellikle şiddetli veya uzun süreliyse, tıbbi yardım almak önemlidir. Farenjit ve eşlik eden semptomların tedavisi, altta yatan sebebe göre değişebilmektedir. Uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması için doktorunuzun tavsiyelerine başvurmak önemlidir.

Çocuklarda Farenjit

Farenjit, bulaşıcı bir hastalık olduğundan, özellikle okula giden çocuklar arasında kolaylıkla yayılabilmektedir. Çocuklarda farenjitin görülme sıklığı ve semptomları şu şekildedir:

Yaş Grubu:

 • Farenjit, çocuklarda özellikle 2 ila 12 yaşları arasında sıkça görülmektedir.
 • Bu yaş grubundaki çocuklar, okul ortamı ve sosyal etkinliklerde diğer çocuklarla yakın temas içinde oldukları için hastalığın yayılmasına daha yatkındırlar.

Belirtiler:

 • Farenjitin yaygın belirtileri arasında halsizlik, boğaz ağrısı ve ateş bulunmaktadır.
 • Bazı çocuklarda, özellikle küçük yaş gruplarında, kusma ve karın ağrısı gibi sindirim sistemiyle ilişkili semptomlar da görülebilmektedir.

Farenjitin bulaşmasını önlemek için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

 • El Hijyenine Dikkat Etmek: Çocukların sık sık ellerini yıkamalarını teşvik etmek önemlidir.
 • Hasta Çocukları Evde Tutmak: Farenjit belirtileri gösteren çocuklar, hastalığın diğer çocuklara bulaşmasını önlemek için evde tutulmalıdır.
 • Kişisel Eşyaların Paylaşılmaması: Çocuklara, içeceklerini ve diğer kişisel eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmamaları öğretilmelidir.

Eğer çocukta farenjit belirtileri gözlemleniyorsa ve semptomlar şiddetliyse veya birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak en iyisidir. Tedavi, çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve belirtilerin şiddetine göre belirlenecektir.

Çocuklarda Farenjit Neden Olur?

Çocuklarda farenjit, özellikle kış aylarında daha yaygın olarak görülen ve bulaşıcı özelliği sebebiyle okul çağındaki çocuklar arasında kolayca yayılabilen bir durumdur. Bu hastalığın çocuklarda görülme özellikleri ve belirtileri şöyledir:

Yaş Grubu:

 • Farenjit, genellikle 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda görülmektedir. Bu yaş grubu, okul ve oyun alanları gibi toplu ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğinden, hastalığın yayılma riski daha yüksektir.

Belirtiler:

 • Boğaz Ağrısı: Farenjitin en belirgin belirtisi boğaz ağrısıdır. Yutkunma zorluğu ile birlikte hissedilmektedir.
 • Ateş: Çocuklarda farenjit sık sık ateşle birlikte görülür ve bu, çoğunlukla enfeksiyonun bir işareti olabilmektedir.
 • Halsizlik: Genel bir halsizlik ve yorgunluk hissi farenjitin diğer yaygın belirtilerindendir.
 • Karın Ağrısı ve Kusma: Özellikle küçük çocuklarda, farenjitin sindirim sistemi semptomları olarak karın ağrısı ve kusma görülebilmektedir.

Farenjit belirtileri ve tedavisi esnasında çocuğun genel sağlık durumu ve semptomların şiddeti dikkate alınmalıdır. Özellikle semptomlar şiddetliyse veya birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa, tıbbi değerlendirme ve tedavi için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Bulaşıcı doğası nedeniyle, hasta çocukların okula veya kreşe gitmemesi ve evde dinlenmeleri tavsiye edilmektedir. Tedavi, çoğunlukla semptomları hafifletmeye yöneliktir ve viral enfeksiyonlar için özel bir tedavi yoktur. Bakteriyel enfeksiyonlar ise uygun antibiyotik tedavisi gerektirir.

Farenjit Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Farenjit Hastalarının Yememesi Gerekenler

Beslenme alışkanlıklarında bazı dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu öneriler, boğazın daha fazla tahriş olmasını önlemek ve rahat bir iyileşme sürecine katkıda bulunmak için önemlidir.

 • Çok Sıcak veya Çok Soğuk Gıdalar: Çok sıcak veya çok soğuk gıda ve içecekler, boğazın tahriş olmasına yol açar. Bu nedenle bu tür gıdalardan kaçınmak, boğazı korumaya yardımcı olur. Ilık gıda ve içecekler, boğaz için daha naziktir ve rahatsızlık hissini azaltır.
 • Asitli İçecekler ve Yiyecekler: Asitli içecekler (örneğin gazoz, bazı meyve suları) ve yiyecekler (örneğin turunçgiller, domates ürünleri) boğazı tahriş edebilmektedir. Bu tür gıdalardan kaçınmak, boğaz ağrısını ve diğer farenjit semptomlarını hafifletecektir.

Genel olarak, farenjit hastalarına yumuşak, nötr ve ılık gıdaların tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bol sıvı tüketmek, özellikle su ve ılık bitki çayları, boğazın nemli kalmasına ve tahrişin azalmasına yardımcı olur. Özellikle boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü yaşayan hastalar, püre haline getirilmiş gıdalar veya çorbaları tercih edebilir.

Unutulmamalıdır ki, farenjit tedavisinde beslenme düzeni de önemli bir rol oynar. Doktorlar, hastanın genel sağlık durumu ve semptomlarının şiddetine göre tedaviyi özelleştirir. Bu nedenle, beslenme alışkanlıklarında yapılan değişikliklerin yanı sıra tıbbi tedaviye de uyulması önemlidir.

Farenjit En Hızlı Nasıl Geçer?
 • Bol Sıvı Tüketimi: Bol miktarda sıvı tüketmek, mukusun incelmesine ve daha kolay atılmasına yardımcı olur, boğazın nemli kalmasını sağlar ve tahrişi hafifletir. Su, ılık bitki çayları ve çorbalar, boğaz için iyi seçeneklerdir.
 • Tuzlu Su Gargarası: Tuzlu su gargarası, boğazı temizlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olacaktır. Gargarayı hazırlamak için, bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırın ve günde birkaç kez gargara yapın.
 • Boğaz Pastilleri veya Spreyler: Boğaz pastilleri ve spreyler, boğaz ağrısını ve tahrişi hafifletmeye yardımcı olur. Bazı pastiller ve spreyler, ağrıyı hafifletici veya antimikrobiyal bileşenler içerir. Kendiniz ve çocuğunuz için uygun bir ürün arıyorsanız, Vocalzone Adult ve Kids sprey iyi bir seçenek olabilir. Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için Vocalzone web sitemizi ziyaret edin.

Bu yöntemler farenjit semptomlarını hafifletir, ancak altta yatan nedeni tedavi etmez. Eğer farenjit semptomları şiddetliyse veya birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa, tıbbi değerlendirme ve tedavi için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Özellikle bakteriyel enfeksiyon şüphesi varsa, uygun antibiyotik tedavisi gerekebilmektedir.

Farenjit En Fazla Kaç Gün Sürer?

Akut farenjitle birlikte, sinüzit ve bronşit gibi diğer üst solunum yolu hastalıkları da sık görülen hastalıklar arasında yer alır. Ayrıca, kızamık, tifo, çiçek gibi hastalıkların ilk dönemlerinde de farenjit görülebilmektedir. Akut farenjitler, genellikle virüs kaynaklı olduğundan 3-7 günde hastada iyileşme gözlenmektedir.

Farenjit Antibiyotik Kullanmadan Geçer Mi?

Farenjitin tedavisi, altında yatan nedenlere göre farklılık gösterir. İşte farenjitin çeşitli türlerine göre önerilen tedavi yöntemleri:

 1. Viral Farenjit:
  • Viral farenjit genellikle kendiliğinden geçer ve spesifik bir tedavisi yoktur.
  • Semptomların hafifletilmesine yönelik tedavi yöntemleri arasında tuzlu su ile gargaralar, ağrı kesiciler ve bol sıvı tüketimi yer alır.
  • Dinlenmek ve vücudun doğal iyileşme sürecine izin vermek önemlidir.
 2. Bakteriyel Farenjit:
  • Bakteriyel farenjit, genellikle antibiyotiklerle tedavi edilmektedir.
  • Doktor tarafından reçete edilen antibiyotiklerin tam olarak ve belirtilen süre boyunca kullanılması önemlidir, bu sayede enfeksiyonun tamamen yok edilmesi ve tekrarının önlenmesi sağlanır.
 3. Mantar Farenjiti:
  • Mantar kaynaklı farenjit, antifungal ilaçlarla tedavi edilmektedir.
  • Bu tür farenjit, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde görülmektedir. Doğru teşhis için tıbbi değerlendirme gerektirir.

Tüm farenjit türleri için, semptomların şiddeti ve süresi göz önünde bulundurularak tıbbi değerlendirme ve tedavi yapılmalıdır. Eğer farenjit semptomları ciddiyse veya birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

KAYNAKLAR:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir